Miesięczne archiwum: Listopad 2015

Wykaz skrótów

 1. ARN, CZP, AKa – sygnatury akt
 2. Dz. U. – Dziennik Ustaw
 3. k.c. – kodeks cywilny
 4. k.k. – kodeks karny
 5. NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 6. ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
 7. OSNAP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 8. OSNCP – zbiór orzecznictwa SN Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 9. OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa
 10. OSS – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
 11. OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
 12. poz. – pozycja
 13. SN – Sąd Najwyższy
 14. ust. – ustęp