Miesięczne archiwum: Lipiec 2019

Ewolucja prawnej regulacji nieuczciwej reklamy

Jak już wspomniano w niniejszej pracy, wypowiedź reklamowa spełnia dwie funkcje, tj. funkcję informacyjną i funkcję stymulującą. W obu tych warstwach może dojść do wypaczenia reklamy . Oznacza to, iż konkurenci zaczynają posługiwać się przekazem reklamowym w sposób niewłaściwy, co doprowadza do naruszenia zasad uczciwości konkurowania.

Mając na uwadze ochronę uczciwości konkurowania w obrocie gospodarczym legislatorzy państw wolnorynkowych zaczęli wprowadzać do systemów normatywnych przepisów mających za zadanie zwalczanie i zapobieganie czynom nieuczciwej konkurencji w reklamie. Także do polskiego systemu prawa zostały wprowadzone przepisy mające na celu ochronę uczciwej konkurencji.